वर्गणी


अत्यंत महत्त्वाचे : बँकेत वर्गणी भरल्याबरोबर फोन नं. ०२०-२५४३ १०९४/ ९४२ १८८ ०२९० वर त्वरित कळवा. त्याचवेळी sampadak@vyaparimitra.com या ई-मेल वर बँकिंग व्यवहार डिटेल्ससह संपूर्ण पत्ता व मोबाईल पाठविल्यास वर्गणी जमा करून पावती पाठवली जाईल. वर्गणीदार नसल्यास व्हा. कोणत्याही महिन्यापासून वर्गणीदार होता येते.
आपले फोन अथवा ई-मेल व पे-स्लिप मिळाल्याशिवाय आपल्या खात्यात वर्गणी जमा होऊ शकणार नाही.
व्यापारी मित्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि., १०१, कॅनॉट प्लेस, १ ला मजला, बंडगार्डन रोड समोर, वाडिया कॉलेज जवळ, मंगलदास रोड, पुणे - ४११ ००१.