संपर्क

संपादकीय मुख्य कार्यालय

४०९, मंगळवार पेठ, लॉईडस चेंबर, विंग ३, ऑफिस न. ४०१ आंबेडकर भवनजवळ, मालधक्का चौक, पुणे ४११ ०११
(०२०) २६१३ ७२०० , ४१२६ ७३६०
वेळ १० ते ६

व्यवस्थापकीय कार्यालय

१०६/९, एरंडवणा, परशुराम कुटी, शामराव कलमाडी हायस्कूलसमोर, पुणे ४११ ००४
(०२०) २५४३ १०९४
९४२ १८८ ०२९०
वेळ १० ते ६

सौ. नम्रता शर्मा, मनी स्पीनर्स इनव्हेस्टमेंट

१०१ - भारत इंडस्ट्रियल इस्टेट, टी. जे. मार्ग, शिवडी, मुंबई ४०० ०१५
२४१२ ४१८९
९८६ ७९७ ३६३७
namrata.sharma70@gmail.com
वेळ १० ते ६