संपर्क

संपादकीय
मुख्य कार्यालय

१०१, कॅनॉट प्लेस, १ ला मजला,बंडगार्डन रोड समोर,वाडिया कॉलेज जवळ,मंगलदास रोड, पुणे - ४११ ००१.
(०२०) ४१२६७३६०, ४१२६७३६१
sampadak@vyaparimitra.com
वेळ १० ते ६

व्यवस्थापकीय
कार्यालय

१०६/९, एरंडवणा, परशुराम कुटी, शामराव कलमाडी हायस्कूलसमोर, पुणे ४११ ००४
(०२०) २५४३ १०९४
९४२ १८८ ०२९०
sampadak@vyaparimitra.com
वेळ १० ते ६

सौ. नम्रता शर्मा
मनी स्पीनर्स इनव्हेस्टमेंट

१०१ - भारत इंडस्ट्रियल इस्टेट, टी. जे. मार्ग, शिवडी, मुंबई ४०० ०१५
(०२२) २४१२ ४१८९
९८६ ७९७ ३६३७
namrata.sharma70@gmail.com
वेळ १० ते ६