संपादक मंडळ

जी. डी. शर्मा

( एल.एल.बी. वकील )

संस्थापक संपादक - व्यापारी मित्र

सोहनलाल जी. शर्मा

( बी. कॉम )

सहाय्यक संपादक - व्यापारी मित्र

सी ए मिलिंद शर्मा

( चार्टर्ड अकौंटंन्ट )

सहाय्यक संपादक - व्यापारी मित्र

सी ए पुरुषोत्तम शर्मा

( चार्टर्ड अकौंटंन्ट )

सहाय्यक संपादक - व्यापारी मित्र

मासिकातील नेहमी प्रसिद्ध होणारी महत्वाची सदरे


 • करविषयक व व्यापारी वर्गास उपयुक्त अशा अंदाजे ५० कायद्यांची माहिती
 • आयकर, व्हॅट कायदा, सर्व्हिस टॅक्स कायदा, मध्यवर्ती विक्रीवर कायदा, वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट कायदा; लग्झरी टॅक्स शॉप ऍक्ट भेसळ प्रतीबंधक कायदा, वजनमाप, पॅकेज्ड कमॉडिटीज ऍक्ट ,व्यवसायकर, विविध कामगार कायदे व अन्य करविषयक कायदे व व्यापारी कायदेकानून यात झालेल्या नवीन दुरुस्त्यांची माहिती
 • दरमहा व्यापारी बंधूनी घ्यावयाची दक्षता
 • करविषयक काही महत्वाचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे
 • करविषयक कायदे आणि इतर कायद्यातील महत्वाची परिपत्रके
 • करविषयक कायदे, उद्योग आणि व्यापार व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र यावरील तज्ञाचे लेख
 • करविषयक कायदे व व्यापारीविषयक इतर कायद्यासंबंधी सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट व ट्रायब्यूनलचे निर्णय
 • कायदेशीररीत्या कायद्यात दिलेल्या सवलतीच्या आधारे कर कसा वाचविता येइल या यासंबंधी लेख
 • व्यवस्थापन, विक्रयकाला, जमाखर्च इ. सबंधी लेख
 • व्यापार उद्योगात प्रगती केलेल्या यशस्वी व्यक्तींचे परिचय
 • आर्थिक क्षितिजे
 • शारीरिक, मानसिक, आरोग्य व निसर्गोपचारसबंधी लेख; अध्यात्मिक व योगासबंधी तज्ञाचे लेख
आयकर व्हॅट व जमाखर्च विषयक तपशीलवार संपर्ण माहितीने युक्त दरवर्षी प्रकाशित होणारी मार्गदर्शिका ( बजेट स्पेशल मराठीतील रेडीरेकनर )